İslamTarihi Bilgiler

Karahanlılarda Türkçe İslam ve Türkçe İlk Kuran (İslâmî Kavramların Türkçe Karşılıkları)

Türkçe İlk Kur’an Tercümesi ve Tercümedeki İslâmî Terimlerin Türkçe Karşılıkları

Aynı zamanda bir Karahanlı Hükümdar ailesine mensup bir Şehzade olan Türklerin ilk yazılı Türkçe Lugatını yazan Ünlü Türk Bilgini ve dilcisi Kaşgarlı Mahmut, eserinde eserin yazılış öyküsünü anlatırken Müslüman Araplara Türkleri tanıtmak ve onlar hakkında bilgi vermek amacı ile yazdığını belirtir.

1070’lı  yıllarında Araplara Türkçe öğretmek  için yazılan Divan-ı Lûgat-it-Türk’ten bir alıntı…

Dîvânü Lugati’t-Türk

Bu Kur’an çevirisinde;

 • Secde=Yüğünmek,
 • Kadir=Oğan,
 • Şeytan=Yak,
 • Şahadet=Tanukluk,
 • Nefs=Öpöz,
 • Ayet=Belgü,
 • Cennet=Uçmağ,
 • Cehennem=Tamu,
 • Kitab=Bitik,
 • Dünya=Acun,
 • Mevta=Ölük,
 • İman=Girtgünmek,
 • Sadık=Çınsözlü,
 • Nur=Yarukluk,
 • Kariye=Kent,
 • Kalb=Göngül,
 • Zalim=Güçkılmak,
 • Nebi=Yalvaç,

Yukarıda belirtilen  ve diğer Türkçe sözcüklerle, Kur’an-ı Kerim’in  bütünü Türkçeleştirilmiştir. Verilen Türkçe karşılıkların, verilebilecek biricik ya da en doğru karşılıklar olup olmadığı tartışılabilirse de, önemli olan Kur’an’daki bütün Arapça sözcüklere Türkçe karşılıklar verme tutkusu ve çabasıdır. Bu da bize, Türklerin Müslüman olduktan iki yüz yıl sonra bile dillerinin katıksızlığını koruma eğiliminde olduklarım kanıtlar.

Tanrı Dağları

Büyük Bilginimiz Kaşgarlı Mahmut ve Atalarımızın Türkçe kimlikleri ile Türkçe olan dillerini korumak için yoğun çaba gösterdikleri, bu çalışmalar ile çok iyi bir şekilde anlaşılmaktadır.

Müslüman olma ile Araplaşmanın aynı olmadığını, her iki mefhumun ayrı ayarı değerler olduğunu  ve başka  başka kavram olarak  saydıklarını gösterir ki, doğrusu da budur.

(İlk Türkçe Kuran çevirisi ile ilgili ( Türkçe İlk Kur’an Tercümesi ve Tercümedeki İslâmî Terimlerin Türkçe Karşılıkları Üzerine ) başlıklı tezden bilgi edinebilirsiniz.)

Yararlanılan kaynak: Abdülkadir Erdoğan: Kur’an Tercümelerinin Dil Bakımından Değerleri Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlan. TTK basımevi, Ankara, 1961. s. 47, 48.

Hazırlayan: İsmail KAHRAMAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.