Türk Dünyası

Türk dünyası, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra bütün Türk toplulukları için kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Oldukça geniş bir coğrafi alanı kapsar. Türk dünyası coğrafyasında en batıda Macaristan en doğuda ise Doğu Türkistan yer alır. Bu coğrafyayı, bugün Avrasya coğrafyası olarak adlandırmak da mümkündür. Türk Dünyası, Orta Asya ve Türkistan kavramlarından daha geniş bir alanı ifade eder. Nitekim, kavramın ifade ettiği alan, tüm bağımsız Türk cumhuriyetleri, özerk Türk devletleri ve Türk topluluklarıdır. Türk dünyası ile eş anlamlı olan “Türkeli” kavramı ise, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında tüm Türk halkları için kullanılmış coğrafi ve kültürel bir kavramdır. 19. yüzyılın sonlarında günümüzde kullanılan Türk dünyası teriminden daha çok “Türkeli” terimi kullanılmıştır. Türkeli ile Türk dünyası sözcükleri eş anlamlı terimlerdir. Türkeli sözcüğü Türk ili anlamına gelmektedir ve Türk halklarının çoğunlukta oldukları coğrafyaya verilen Türkçe addır. Türkeli kelimesi özellikle 19’ncu yüzyılın ortalarında güçlenen Türkçülük düşüncesiyle Türkiye’de ve Rusya Türklerince kullanılmaya başlanmıştır.