Tarihi Bilgiler

Tarihin Yararlandığı Bilim Dalları

Tarihin faydalandığı bilim dalları hangileridir?

Tarih, geçmişte yaşayan insan topluluklarının bütün etkinliklerini mekan ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, belge ve bulgular öncülüğünde inceleyen bilim dalıdır. Tarih, deney ve gözleme dayanmaz, bazı bilim dalları ile ilişki içerisindedir. Bu bilim dalları şunlardır:

Arkeoloji

Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bilimdir.

Antropoloji

Toplumların ırk yapılarını inceler.

İktisat

Ekonomik olayların kanunlarını ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılması konusunda tarihçilere ışık tutar.

Filoloji

Dil bilimidir. Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur.

Nümizmatik

Eski paraları inceler.

Heraldik

Armaları, mühürleri, unvanları, bayrakları inceler.

Felsefe

Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını öğrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini sağlar.

Epigrafi

Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler.

Kronoloji

Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir.

Sosyoloji

Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.

Etnografya

Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.

Paleografya

Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması bağlamında tarihçilerin faydalandığı bir bilimdir.

Coğrafya

Tarihçi olayları daha iyi anlamak için geçtiği yeri bilmek zorundadır. O yerin dağlarını, nehirlerini, toprak özelliklerini vb. gibi bilgileri ona coğrafya bilimi verir.

Diplomasi

Resmi belgeleri inceleyip, sınıflandırarak tarihçiye yardımcı olur.

Toponomi

Yer adları bilimidir.

Antropoloji

İnsanların soylarını inceleyen bilimdir.

Onomastik

İsim bilimidir.

Psikoloji

İnsanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyen bilimdir.

Siyaset

Tarihsel olarak bir toplumun incelenmesi ve toplumun tarihsel açıdan gelişimini sağlamak için tarih biliminden yararlanılır.

Kimya

Karbon 14 deneyi ile bulguların hangi döneme ait olduğunu inceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.