Tarihi Bilgiler

Tarih, geçmişte yaşamış insanların, milletlerin ve devletlerin etkinliklerine dair olayların dizisini incelemeyi, analiz etmeyi ve nesnel olarak bunları belirleyen neden-sonuç kalıplarını kullanan bir disiplini ifade eder. Tarihçiler, kendi zamanları bağlamında ve geçmişin nasıl yorumlanacağı konusunda hakim olan fikirleri dikkate alarak ve bazen de kendi toplumları için ders vermek için yazarlar. Bu kategorideki yazılar analiz, öğreti ya da ders verme amacı ile hazırlanmaktadır.