Düşünce

Milliyetçilik Nasıl Olmalı?

-Türk milliyetçiliği partiler, sınıflar ve zümreler üstü bir harekettir. Ancak milliyetçilik, siyasi olsun veya olmasın, bütün meşru kuruluşlara biçim ve damgasını basar. Türk milliyetçiliği kendine dost olan bütün hareket ve kuruluşları dost, kendine düşman olan bütün hareket ve kuruluşları düşman bilir.

-Her millet milliyetçidir ve milliyetçi kadrolarla ve programlarla yönetilmelidir. Milli şuurdan yoksun karolarla ve programlarla yönetilmemelidir. Milli şuurdan yoksun kadrolara milleti teslim etmek ihanettir. Millete inanmayanlar millet idaresine talip olamazlar. Devlet adamının vazgeçilmez özelliği milliyetçi olmasıdır.

– Milliyetçilik, kadro ve programı ile daima iktidarda olmalıdır. Milliyetçi kadro ve programları iktidardan uzaklaştıran, onların yerine sınıfçı,bölgeci, bölücü kadro ve programları geçirenler ya sinsi yabancılardır yahut milletine yabancılaştırılmış kişi ve kadrolardır.

-Milliyetçilik, bir milletin kendi düşmanlarına karşı sürdürdüğü sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağımsızlık savaşı, kendini dış ve iç sömürüye karşı koruma şuur ve çabasıdır. Yani, milletlerin var olma ve yaşama savaşıdır. Meşru bir hak ve şuurdur.

-Milli şuuru ve milliyetçiliği red edenler veya onu, çeşitli iftiralarla lekelemek isteyenler millet düşmanı ilan edilirler.

-Milliyetçilik, hiçbir zümrenin inhisarında değildir. O milli tarihin, milli kültürün ve milli ülkülerin çizdiği zaruri bir yoldur. Üstelik millet, milliyetçisini tanır.

-Milliyetçiliğin sahibi millettir. Milletin vicdanına aykırı, milli tarihe, milli kültüre ve milli ülkülere ters düşen tarihler ve tutuşlar milliyetçilik olamaz.

-Şahıs ve zümre milliyetçiliği olamaz. Milliyetçilik millete izafe edilir. Milliyetçiliğimizin bir tek adı vardır. “ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ”. Bunun yerine başka terim ve ifadeler koyanlar veya koymak isteyenler bizi yanıltmak isteyen ard niyetli kişi ve zümrelerdir. Çağdaş Türk İslam Ülküsü kavramı Türk Milliyetçiliğinin programını özetleyen doktrinler bir ifadedir.

-Türk milliyetçisinin gerçek amblemi AY YILZDILI AL BAYRAĞI’DIR. Ancak Türk tarih ve destanından süzülüp gelen motifler ve renkler milli bayrağımızın gölgesinde ve onu gölgelemeden rozet ve flama halinde taşınabilir.

-Türk milliyetçiliği, gaye, prensip, strateji ve programı itibari ile ahenkli bir bütünlük içindedir. Aksiyon bu bütünlüğü bozamaz. Ancak zemine ve şartlara göre esneklik gösterir.

-Türk milliyetçiliği sadece sosyal bir vakıa olarak kalamaz. Tezlerini ve antitezlerini ortaya koyarak, şartların gerektirdiği tarzda teşkilanmak ve kadrolaşmak zorundadır. Bu kadro ve teşkilat devletin ve milletin bütünlüğünü kavrama hedefine yönelik “bir çekirdek” etrafında gittikçe genişleyen bir oluş halinde bulunmak demektir.

-Türk ordusu, milli tarihimizin içinden süzülüp gelen milli imanızın, aşkımızın aksiyon ve disiplinimizin çağdaş eğitim, politika, teknik ve silahlarla mücehhez savaş gücüdür. Türk milliyetçiliğinin en güçlü teminatıdır. Bir ORDU MİLLET olan Türk’ün ta kendisidir. Ordu sevgisi Türk milliyetçisinin vazgeçemeyeceği bir özelliğidir. Türk ordusuna düşmanlık besleyenler, yabancı ordulara özlem duyan hainlerdir.

S. Ahmed Arvasi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.