Türk Tarihi

Türklerin tarihi 4000 yıldan fazla bir zaman dilimini kapsamaktadır. Türkler ilk önce Orta Asya’da M.Ö. 2000 civarında yaşadılar. Daha sonra, bazıları Orta Asya’yı terk etti ve etrafa yayıldı. Asya ve Avrupa’nın geniş bir alanında birbirinden bağımsız birçok devlet ve imparatorluk kurdu. Bu imparatorluklar (M.Ö. 3. yüzyılda kurulan) Büyük Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu (552-740), Uygur İmparatorluğu (741-840), Avar İmparatorluğu (6-9 Yüzyıl), Hazar İmparatorluğu (5); -10 Yüzyıl MS), Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157) ve diğerleridir.

Türkler, 11. yüzyılın başlarında sürekli göç ve fetihlerle Anadolu’ya yerleşmeye başladılar. 1071’de Bizanslılara karşı Malazgirt zaferi tam anlamıyla Anadolu’nun kapılarını Türklere açtı. Bu tarih, Türklerin Anadolu’nun tamamını tamamen fethettiklerini, buradaki Anadolu Selçuklu Devleti’ni (1080-1308) kurduklarını ilan etme tarihi oldu.

1243’te başlayan Anadolu’nun Moğol istilasıyla Selçuklu Devleti hızla gerilemiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküşü ve güçten düşmesinden sonra Anadolu’da çok sayıda Türk asıllı beylik kurulmuştur.  Bunlardan biri de Osmanlı Beyliği oldu.