Tarihi Bilgiler

Kalmuklar – Kalmık Fotoğrafları (Kalmyk Photos)

Kalmuklar - Kalmıklar - Хальмгуд - Қалмақтар - Калмактар - Kalmaklar - Kalmyk

Kalmuklar veya Kalmıklar (Kalmukça: Хальмгуд), Batı Moğol halkı olan Oyratların 1600’lerde Cungarya’dan Hazar Denizi’nin batısına göç etmiş olan koludur. Kalmuk, Türkçe kalmak kelimesinden türetilmiştir. Türk boylarının Oyratları 13. yüzyıldan itibaren bu adla andıklarına inanılmaktadır. Arap coğrafyacı İbn Al-Wardi 14. yüzyılda bu ismi yazılı bir kaynakta kullanan ilk kişidir. Daha sonra 16. yüzyıldan itibaren Rus kaynaklarında görülmeye başlanmıştır. Oyratların kendileri bu adı pek kullanmamakla birlikte, günümüzde genel olarak Oyratların batıya göç etmiş olan kolu Kalmık adıyla adlandırılmaktadır. Bugün çoğunlukla Rusya’nın Kalmukya Cumhuriyeti’nde yaşamaktadırlar. ABD, Fransa, Almanya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nde azınlık olarak bulunurlar.

Kalmık Fotoğrafları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.