Deizm Gevezeliği, Maturudilik, Arı Müslümanlık

Kırgızistan Kültürü Hakkında Bilinmesi Gereken 8 Bilgi

Dostoyevski’nin Güçlü Kaleminden Hayata Dair 10 Söz

Çinli Müslüman Alim Yusuf Ma Dexin

İbni Haldun’un Osmanlı Tarihçiliğine Etkileri

Tarihi Bilgiler 16 Mart, 23:43'de eklendi

İbn-i Haldun, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı tarihçileri tarafından tanınmaya başlanır. İlk örnekleri Kemalpaşazade’de görülen bu etki 17. yüzyıl tarihçilerinden Hezarfen Hüseyin (ö. 1691) ve Müneccimbaşı Ahmed Dede (ö. 1702) gibi tarihçilerde daha belirgindir.

Kâtip Çelebi (ö. 1657) Dustûru’l Amel adlı eserinde Osmanlı Devletinin gerilemesini açıklarken İbn-i Haldun’un etkisinde olduğu görülür. İlk Osmanlı vakanüvisi Mustafa Naimâ Efendi’nin (ö. 1716) Hicri 1000 yılından sonraki olayları anlattığı ve “Naima Tarihi” adı verilen eserinde İbn-i Haldun’un tarih anlayışından etkilendiği görülür.

Naima, İbn-i Haldun’un devletin beş döneminden oluşan teorisini özetleyerek Osmanlı tarihine uyarlar ve Osmanlı tarihinin dönemlerini bu şemaya göre açıklar. Naima’dan sonraki Osmanlı tarihçilerinin de, Osmanlı Devletinin gidişatını İbn-i Haldun’un devlet kuramına dayanarak açıkladıkları görülür.

Osmanlı tarihçiliğinin dönüm noktası sayılan ve 19. yüzyılın en önemli Osmanlı tarihçisi Ahmet Cevdet Paşa’nın eseri olan 12 ciltlik “Tarih-i Cevdet”‘te topluma ve devlete bakış tarzının İbn-i Haldun’un bakış tarzı olduğu görülür.

İpşiroğlu’na göre “XVI. yüzyıl sonlarından XX. yüzyıla kadar Osmanlılarda, imparatorluğun çöküşü ile ilgili düşünceler ve bunu önlemek için yapılması gereken ıslahatları yansıtan eserlerde İbni Haldun’un görüşlerinin ve tarihçilik anlayışının özellikle “tavırla” telakkîsinin Osmanlı tarihçileri tarafından benimsendiği bilinmektedir.”

20. yüzyılın sosyalist tarihçilerinden Hikmet Kıvılcımlı da Osmanlı tarihini İbn-i Haldun’un bakış açısıyla ele alır. Kıvılcımlı’ya göre Osmanlı Beyliği, göçebe Moğol ve Türk oymaklarının İslam medeniyetine yaptıkları “göçebe aşısı” ile ortaya çıkmış “tavâi’fül Mülük”tür. Bizans’ı da fethedince bir imparatorluk olur.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.