Yunus Ciklet Balığı Fotoğrafları

Karahanlılarda Türkçe İslam ve Türkçe İlk Kuran (İslâmî Kavramların Türkçe Karşılıkları)

Bozkurtların Ölümü’nde Başbuğ/Kağan Ayrımı

Bilge Kağan Kimdir?

Fecr-i Ati Edebiyatı (1909 – 1912)

Edebiyat 17 Mart, 00:10'de eklendi

Fecr-i Ati’yi kuracak olan bir grup genç zaman zaman Gayret Kütüphanesinde toplanır ve Türk Edebiyatına nasıl yeni bir soluk getireceklerini tartışarak günlerini geçirirlerdi. Fecr-i Atinin kurulumunda, üyelerin daha önceden birbirlerini tanımalarının ve halis edebiyat arayışlarının etkisi olmuştur. Her topluluk kendine göre bir yol haritası çizmiş olsa da Türk Edebiyatına katkılarını küçümsemek büyük yanlış olur. Daha önceki yazılarımızda eksik anlattığımız konu olabilir düşüncesiyle bu konumuzda da eksik kalan kısımları tamamlamak istedik.

Şimdi madde madde Fecr-i Ati Topluluğunun Türk Edebiyatına katkılarını yazalım.

1- Topluluğun kuruluşunda yol gösterici hem batıda böyle toplulukların oluşu hemde Türkiye’de Edebiyatı Cedide gibi bir topluluğun daha önce kurulması olmuştur.
2- Fecr-i Ati topluluğunun çıkaracağı derginin adı Fecr-i Ati oldu.
3- Fecr-i Ati şairleri Edebiyatı Cedide topluluğu mensubu Cenap Şahabettin’i örnek almıştır.
4- Fecr-i Ati topluluğunda Tekellümi Hikayeye en fazla Şahabettin Süleyman ilgi göstermiştir.
5- Şahabbettin Süleyman Fecr-i Ati’nin yayın organı olması münasebetiyle Şiir ve Tefekkür adlı dergiyi çıkarmıştır. ( Bu dergi ancak iki sayı çıkarılabilmiştir.)
6- Fecr-i Ati Yayın Kütüphanesi içerisinde yayımlanan bazı eserler; Timsal-ı Aşk(Cemil Süleyman), Hayat-i Fikriye(Köprülüzade Mehmet Fuat), Ruh-ı Bi-kayt(Tahsin Nahit), Fırtına(Şahabettin Süleyman)
7- Fecr-i Ati’nin şiir estetiği yönünden temsil kabiliyeti en yüksek şairi Ahmet Haşim demek yanlış olmaz.
8- Fecr-i Ati topluluğunun beyannamesinde dikkat çeken başlıklarını, Batının önemli eserlerini tercüme etme, Fecr-i Ati Kütüphanesini kurma, halkın edebi zevkini daha yükseklere taşıma olarak sıralayabiliriz.
9- Fecr-i Ati topluluğu yazarları daha önce denenen tüm nazım biçimlerini kullandı.
10- Fecr-i Ati mensupları Müstezadı Serbest Müstezad haline getirip ona da Serbest Nazım demişlerdir.
11- Edebiyatı Cedide’nin önde gelen yazarlarından Celal Sahir ve Faik Ali Fecr-i Atiye katılmıştır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.