Tarihi Bilgiler

Cengiz Han’ı Türk Göstermeye mi Çalışıyoruz? İşin Aslı Ne?

Moğollar neden sevilmez?

Buradaki sorun şu: Değilse değil demekte bir sorun yok. Eldeki deliller, Türk diyor. Aslında diyelim ki Türk değil, ama ordusunun onda biri Moğol. Yani o devlet bir sonraki nesilde hem Türkleşiyor hem müslümanlaşıyor. Buna rağmen batılılar onları Türk saymıyor. Üstelik Türkleri mongoloid sayarken Moğolları Türk saymıyorlar. Türkler mongoloid ama Cengiz Türk değil. Bunun sebebi Türklükten ne kadar büyüklük varsa uzaklaştırmak. İskitleri de Sarmatları da Türk saymıyorlar. Neredeyse Hunları bile Türk saymayacak ve Got yapacaklar, o kadarı da olmaz deyip Utrigur ve Kutrigur yapıyorlar. Macarları, ki anavatanları Artvin-Erzurum, Türk değil diyorlar bitişken dillerine rağmen.

Araplar ise Abbasi Devletinin yıkılışına sebep sayıp sevmiyorlar. Bağdat Kütüphanesi falan diyorlar ama aslında çok daha büyük bir kütüphane kurduklarını görmezden geliyorlar. Bunun sebebi Arapların yayılışının durdurulması. araplar derken otomatik olarak müslümanların yayılışının durdurulması da devreye giriyor tabiatıyla. Tabii sonrasında Türk hakimiyeti başlıyor ve Oğuzların Cengi,zlilerin önünde Suriye Irak’a doluşması da Arapların istemediği sonuçlara yol açıyor ve Suriye ile Irak epeyce Türkleşiyor. Zamanla da içiçeleşiyorlar.

İran’daki Farslar ise Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi yıkılınca İsmailiye mezhebi büyük yara alıyor ve artık farslık geriliyor ve tek tutuncakları dal olarak Farsça kalıyor. Gerçi tatlar, talışlar, partlar fars değil ama bir parça fars kültürü egemenliği var İran’da. Cengizlilerle onlar da tamamen ölüyor.

Moğollar, Türklerin doğusunda yaşayan bir halk. Anyurtları Mançurya. Tunguzlarla akrabalar. Moğollar da bizimle akraba. Ama ne Moğollar Türk ne de Tunguzlar Türk. Ama akraba, moğollar daha yakın Tunguzlar az ötede. Bunlar balıkçılık ve ormancılık kültürüne sahipler. Avcı toplayıcı kavimler. Moğolların aslı Kıtaylar yani Hıtaylar. En büyük imparatolrukları da Liao Hanedanlığı. Bir ara İran’a kadar genişliyor Liao Hanedanlığı. Bu muhtemelen ya bunlardaki nüfus patlaması ya da Çin’deki nüfus patlamasıyla ilgili. Çin, sürekli bir nüfus artışı bir azalışı yaşıyor. 50 milyondan 3 milyona kadar düşüyor sonra yeniden yükseliyor. Aynı durum Kıtaylar için de söz konusu oldu ya da Çin baskısı oldu. Ve bunlar Türkleri batıya sürdüler. Bu arada karıştılar da tabii. Moğol tipli Türklerin sebebi bu bence.

Tekrar soruna dönersem, bizi rahatsız eden, katlanılmaz kabul ediş. Bir de Cengizliler büyük çapta çok büyük bir göçebe isyanıdır bana göre. Göçebe-yerleşik kavgası var bunun altında. Burada sahip çıkılan göçebelik. Çünkü yerleşik hayat biraz da kültürel dönüşümü ve değişimi ifade ediyor ve Farsça ve Arapça tesirini içinde barındırıyor. Belki farkında olunmadan bu yaşam biçimi kavgası veriliyordur da.

Bir etken de kuzeylilik güneylilik farkıdır. Cengizliler, kuzeyliliğin son büyüklüğüdür.

 Atila Demirkasımoğlu
Kaynak
1
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.